Intro bg 1

Visual Link OEE Calculator

OEE Calculator 01

Wanneer uw machinepark ongepland stilstaat, te langzaam draait of (te veel) afgekeurde producten produceert, heeft dat gevolgen voor de OEE. Inzage in het waarom van deze knelpunten is nodig om op de juiste manier bij te kunnen sturen.

De berekening van de OEE bestaat uit drie componenten: de beschikbaarheidsratio vermenigvuldigd met de prestatieratio (ook wel efficiencyratio genoemd) vermenigvuldigd met de kwaliteitsratio. In de gratis Visual link OEE calculator kunt u met het invoeren van gegevens betreffende deze drie KPI's de OEE berekenen.

Visual Link OEE Calculator