FAQ

Wat is Industrie 4.0?

De afgelopen 200 jaar hebben er verschillende industriële revoluties plaatsgevonden. De eerste betrof het tijdperk waarin water- en stoom voor extra paardenkrachten zorgden. We praten hier over de per...

Hoe kan ik sneller klachten oplossen?

Het uitzoeken van een klacht is vaak een tijdrovende klus als de basisgegevens waarin gezocht moet worden niet gedigitaliseerd zijn. Alles nazoeken in ordners met papieren formulieren kan uren duren....

Hoe krijg ik zicht op de daadwerkelijke output?

VLS | MES berekent aan de hand van alle input wat de OEE is en wat de daadwerkelijke output is. Het maakt inzichtelijk waar het prestatieverlies zit en hoe hierin bijgestuurd kan worden, zodat de daad...

Hoe krijg ik alle stappen in mijn productieproces gedigitaliseerd?

Bij de start van een fabriek staan alle werk- en productieprocessen keurig op papier beschreven. In de loop der tijd sluipen er vaak andere werkwijzen binnen en matcht dat wat op papier staat niet mee...

Hoe haal ik mijn verwachte machinesnelheid?

Het geeft inzicht in de werking van een productielijn en de daadwerkelijke oorzaken van verliezen. VLS|MES berekent aan de hand van alle input wat de OEE is en waar de oorzaken van ongeplande stilstan...

Hoe kan ik mijn productiedoel halen?

OEE staat voor Overall Equipment Efficiency en is de maatstaf hoe efficiënt apparatuur ingezet wordt ten opzichte van het theoretisch haalbare (100%) van een geplande productie. Het geeft inzicht in d...

Hoe word ik minder afhankelijk van (ervarings)deskundigen?

Goed geschoold en ervaren personeel is essentieel in nagenoeg iedere bedrijfstak. Zeker in de procesindustrie is gedegen product- en proceskennis en ervaring belangrijk. Wanneer de voortgang van de pr...

Hoe kan ik mijn productielijnen zo efficiënt mogelijk gebruiken

Iedere productielijn kent mogelijkheden en beperkingen. Operators en productieplanners kennen deze en plannen per productierun de juiste lijnen in. Dit planningsproces is echter afhankelijk van de kno...

Hoe krijg ik inzicht waarom een productielijn niet optimaal functioneert?

Er zijn zes oorzaken waarom een lijn stilstaat, langzamer loopt of minder oplevert: 1. Uitval van apparatuur 2. Installatie en afstelling 3. Kleine onderbreking 4. Verlaagde snelheid 5. Opstartverlies...

Hoe voorkom ik discussie over stilstand van de productielijnen?

Wanneer het onduidelijk is waarom een productielijn stilstaat, langzamer loopt of minder oplevert, kan er discussie ontstaan. Aannames worden gedaan die door anderen in twijfel genomen kunnen worden. ...

Hoe voorkom ik fouten in de recepten

Wanneer er slechts enkele producten geproduceerd worden in een fabriek, is het bijhouden van de recepturen in een niet-gedigitaliseerde omgeving goed te doen. Wanneer de vraag naar verschillende en co...

Hoe voorkom in fouten in de orders

Wanneer er geen digitale link bestaat tussen de kantooromgeving en de productievloer, moeten orders handmatig ingevoerd worden. Wanneer het simpele orders betreft, hoeft dat geen problemen op te lever...

Hoe leer ik nieuwe medewerkers de juiste werkprocedures

Het inwerken van nieuwe medewerkers kost tijd en hoe goed iemand tijdens de inwerkperiode ook wordt begeleidt, het kan voorkomen dat er onderdelen van het productieproces niet of niet duidelijk genoeg...

Hoe kan ik handmatige fouten voorkomen

Veel fouten worden gemaakt op het moment dat gegevens één of meerdere malen handmatig ingevoerd moeten worden. VLS|MES zorgt ervoor dat de gegevens vanuit de kantooromgeving (ERP-software) digitaal ge...

Hoe kan ik onze productieprocessen beter structureren?

Het goed structureren van productieprocessen begint met het in kaart brengen van alle stappen. Elke stap is dan een deel van het gehele proces. In VLS|MES wordt iedere deel vastgelegd in zogenaamde bo...

Hoe kan ik ervoor zorgen dat onze operators vanuit werkinstructies werken en niet vanuit eigen ervaring

Wanneer een werkinstructie eenmaal digitaal in de module VLS | MES_Definitie is ingegeven, is het voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren. Er kan niet op een andere manier dan volgens de voorgesc...