Thumbnail voor readz voorzijde

Whitepaper "Maak van uw probleem onze oplossing"

In de maak- en procesindustrie komen verschillende problemen voor. Kennis lekt weg, het is moeilijk goed personeel te vinden, machines staan stil en het onderzoeken van klachten... dat kost veel te veel tijd. Voor ieder probleem is er een oplossing; kunst is om de juiste oplossing te vinden.

Thumbnail voor Readz voorzijde

Whitepaper "Hoe scoort uw OEE ?"

De een noemt het Overall Equipment Effectiveness, een ander gaat voor Overall Equipment Efficiency. De afkorting blijft gelijk en beide personen bedoelen hetzelfde. De OEE, oftewel het percentage dat weergeeft hoe uw machinepark werkelijk draait ten opzichte van het hoogst haalbare.

Voorzijde voor Readz thumbnail

Whitepaper MES, Easy as pie?

Ondernemen in de procesindustrie betekent vooruitkijken, de juiste keuzes maken en flexibel bijsturen. Dit kan alleen wanneer u goed geïnformeerd bent. Feitelijke inzichten in uw huidige productieproces geven u de middelen in handen om de juiste koers in te zetten. In deze whitepaper volgen we het productieproces van het fictieve bedrijf “Pie-2-go” dat verschillende soorten taarten produceert. We nemen u mee van order tot uiteindelijke productie, waarbij de verschillende functionaliteiten van MES toegelicht worden.

ASSET Whitepaper 2 Valkuilen en obstakels

Whitepaper De uitdagingen van een MES-implementatie

Hoe intensief het traject van een MES-implementatie uiteindelijk verloopt en hoe soepel de implementatie plaatsvindt, is onderhevig aan een aantal factoren. Uiteraard speelt de externe partij die MES aanbiedt een zeer belangrijke rol, maar ook kennis van de te verwachten valkuilen en obstakels speelt een rol in het geheel.

Deze whitepaper is geschreven vanuit de intentie u te behoeden voor fouten die gedurende eerdere MES-implementaties zijn gemaakt.

ASSET Whitepaper 3

Whitepaper De juiste keuzes bij een MES-implementatie

U heeft grondig onderzoek gedaan en bent tot de conclusie gekomen dat het implementeren van een Manufacturing Execution System (MES) voor uw productiebedrijf de juiste keuze is. Een goed begin is het halve werk en dat geldt zeker voor de invoering van MES. In deze whitepaper geven we u 10 belangrijke tips om de invoering zo soepel mogelijk te laten verlopen.