OEE 2021 01 28 115626

Hoe kan ik mijn productiedoel halen?

OEE staat voor Overall Equipment Efficiency en is de maatstaf hoe efficiënt apparatuur ingezet wordt ten opzichte van het theoretisch haalbare (100%) van een geplande productie. Het geeft inzicht in de werking van een productielijn en de daadwerkelijke oorzaken van verliezen. VLS|MES berekent aan de hand van alle input wat de OEE is en waar de oorzaken van ongeplande stilstand te vinden zijn. Door deze inzichten kan er bijgestuurd worden en is het mogelijk de daadwerkelijke productie te verhogen, zodat het gestelde doel wel gehaald wordt.

Om te meten hoe efficiënt een machine draait, is in 1982 in Japan de OEE methode ontwikkeld. Het is een getal tussen 0 en 100 waarmee de prestatie van een productielijn wordt bepaald. Dit getal wordt berekend aan de hand van drie criteria:

  1. Beschikbaarheid van de machine: werkt deze of staat deze ongepland stil
  2. Prestatiegraad van de machine: hoeveel producten levert de machine
  3. Kwaliteitsgraad: hoeveel producten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen

De OEE wordt berekend door de beschikbaarheid van de machine te vermenigvuldigen met de prestatiegraad en de kwaliteitsgraad:

OEE = Beschikbaarheid x Prestatie x kwaliteit

Dus, als een machine 90% van de tijd beschikbaar is, maar 70% van de hoogst haalbare snelheid loopt en van alle producten er 90% wordt goedgekeurd, dan is de OEE (0,9 x 0,7 x 0,9) x 100% = 56,7%

OEE 2021 01 28 115626