Intro bg 3

Planning - Vrijgave - Uitvoering

MES Planning

Planning

Real time zicht hebben op de beschikbare resources (mens, machine en grondstoffen) zorgt voor een flexibeler proces. Lijnen kunnen beter ingezet worden, knelpunten worden direct zichtbaar en tussentijds aanpassen is mogelijk. Plannen met vooraf gedefinieerde en beproefde recepten voorkomt fouten. De functionaliteit Planning van Visual Link Software verwerkt de globale order naar een gedetailleerde productieplanning tot het niveau van uren en minuten. Naast deze order worden alle andere orders meegenomen en ondersteunt de module het inplannen voor de meest efficiënte manier van produceren. Planning haalt alle benodigde informatie uit Definitie en Resources.

MES Vrijgave

Vrijgave

Wanneer de planner alles heeft ingepland, er gecontroleerd is dat alle te gebruiken resources beschikbaar zijn en dat het product in zijn totaliteit bekend is, komt er een moment dat er geproduceerd gaat worden. Vrijgave houdt per productierun exact bij hoe en welke parameters er ingesteld zijn voor die specifieke run. Dit zijn bijvoorbeeld de werkinstructies, gebruikte productielijnen en extra toevoegingen. Iedere vervolgopdracht die aan dezelfde eisen moet voldoen, wordt aan de hand van deze blauwdruk geproduceerd. De functionaliteit Vrijgave is een extra zekerheid; wanneer alle parameters gecontroleerd en goedgekeurd zijn, geeft het de "Go" om de order naar de productievloer te brengen.

MES Uitvoering

Uitvoering

Uitvoering schrijft de data live naar de machines en communiceert met de operators via de tablets. Uitvoering zorgt ervoor dat het productieproces daadwerkelijk van start gaat. Het stuurt de PLC's aan, voedt de visualisatiesoftware (SCADA) met de juiste gegevens en zorgt voor een soepele gang van zaken.

1 / 3
Intro bg 4