Intro bg 4
ASSET Whitepaper 2 Valkuilen en obstakels

Whitepaper De uitdagingen van een MES-implementatie

Hoe intensief traject van een MES-implementatie uiteindelijk verloopt en hoe soepel de implementatie plaatsvindt, is onderhevig aan een aantal factoren. Uiteraard speelt de externe partij die MES aanbiedt een zeer belangrijke rol, maar ook kennis van de te verwachten valkuilen en obstakels speelt een rol in het geheel.

Deze whitepaper is geschreven vanuit de intentie u te behoeden voor fouten die gedurende eerdere MES-implementaties zijn gemaakt.