Intro bg 1
Thumbnail voor Readz voorzijde

Whitepaper "Hoe langere pauzes de OEE verhogen"

De een noemt het Overall Equipment Effectiveness, een ander gaat voor Overall Equipment Efficiency. De afkorting blijft gelijk en beide personen bedoelen hetzelfde. De OEE, oftewel het percentage dat weergeeft hoe uw machinepark werkelijk draait ten opzichte van het hoogst haalbare.

Het berekenen van de OEE is geen hogere wiskunde, maar vergt wel kennis van zaken. Aan de hand van een praktisch voorbeeld wordt de berekening uitgelegd hoe het OEE percentage tot stand komt. Wat daarnaast belangrijk is, is inzicht krijgen in de manieren waarop u dit percentage kunt optimaliseren. In de praktijk wordt een OEE van 78% als zeer goed gezien, maar een te hoge OEE kan ook weer negatief uitpakken.

In deze whitepaper geven we u adviezen hoe u uw OEE kunt optimaliseren en welke inzichten u door een digitale aanpak krijgt.

Lees hier de interactieve whitepaper.