Intro bg 4

Dataverzamelen - Analyse - Track and trace

MES Data verzameling

Dataverzameling

Gedurende het gehele productieproces komt er veel data vrij. Deze gegevens worden verzameld door sensoren en meters geplaatst op alle cruciale plekken in het productieproces. De functionaliteit Data verzameling slaat al deze gegevens op. De unieke referentie hierbij is de werkorder: alles hangt hier gedurende de productierun mee samen. Zo is altijd terug te halen wat er gebeurd is gedurende de uitvoering van deze specifieke order. Deze data wordt gebruikt voor Track & Trace en voor Analyse.

MES Analyse

Analyse

Gedurende de uitvoering van het productieproces wordt veel data gegenereerd. Hoe snel draait iedere lijn, hoeveel verlies is er, waar loopt het vaak vast en hoelang staat een lijn vast. Het advies is om de functionaliteit Dataverzameling in combinatie met Analyse (o.a. OEE) en Track & Trace te implementeren. Analyse van deze gegevens maken bottlenecks inzichtelijk die vaak eenvoudig op te lossen zijn.

MES Track and Trace

Track and Trace

Precies weten waar en wanneer bepaalde ingrediënten of grondstoffen zijn gebruikt en waar het uiteindelijke eindproduct opgeslagen ligt, ligt vast in de functionaliteit Track & Trace. Dit onderdeel van Visual Link Software haalt de gegevens uit de module Dataverzameling. Deze module maakt het mogelijk de productiestroom zowel top-down als bottom-up te volgen. Zo is het bijvoorbeeld in geval van een klacht over een eindproduct eenvoudig te achterhalen wat, waar en wanneer er iets mis is gegaan. Mocht dit te herleiden zijn naar een grondstof die niet goed was, dan is het ook weer snel te achterhalen of, en zo ja in welk ander product deze grondstof is verwerkt.

1 / 3
Intro bg 4