Intro bg 5

Definitie - Resources

MES Definitie

Definitie

De functionaliteit Definitie bevat alle specificaties van ieder afzonderlijk product. Er staat exact beschreven welke machine-instellingen nodig zijn en welke matrijs, wals, of andersoortige mal gebruikt moet worden. Daarnaast heeft ieder afzonderlijk product de meest geschikte en eventueel mogelijke productielijnen gedefinieerd. Eén van de grotere voordeel van deze functionaliteit is consistente kwaliteitsoutput. Het vastleggen van alle parameters geeft zowel op korte (éénmalige orders) als op lange termijn (herhaalopdrachten) een zelfde product. Ander voordeel is, dat er minder (handmatige) fouten bij de samenstelling worden gemaakt. Dit levert minder afval op, doordat batches nagenoeg niet meer afgekeurd worden

MES Resources

Resources

Het is tot op zekere hoogte mogelijk om in een fabriek alle aanwezige machines en materialen handmatig bij te houden. Op een gegeven moment komt er echter een moment dat dit niet meer haalbaar is. De vraag naar diversiteit aan producten stijgt en dit vraagt weer om de inzet van meer machines, productielijnen, mallen, matrijzen, walsen, opslagplaatsen, diverse grondstoffen enzovoort. Digitalisering van al deze verschillende resources geeft overzicht en inzicht in beschikbaarheid en locatie. In de functionaliteit Resources worden alle beschikbare materialen en machines digitaal ingevoerd. Ook is het mogelijk hier medewerkers aan toe te voegen, zodat de functionaliteit Planning deze meteen mee kan nemen. De planner heeft real-time zicht op de aanwezige voorraad en middelen en slimme software van Visual Link helpt hem de meest optimale productieruns in te plannen. Vanuit planning worden resources gereserveerd en vanuit de productie wordt aangegeven wat er daadwerkelijk is gebruikt/verbruikt. Dit is een continue proces waardoor er real time inzicht is in de beschikbare resources.

1 / 2
Intro bg 4