Intro bg 1

Aviateur

Koekjes Aviateur

Aviateur Banketbakkerijen wilde haar productieproces verder optimaliseren, onder meer door een betere afstemming tussen de productie- en inpakafdelingen en een beter inzicht in de processen. Daarvoor schakelde Aviateur de hulp in van Hellebrekers, de ontwikkelaars van Visual Link Software.

Kwaliteitscontrole Aviateur

Aviateur

Na inventarisatie van de exacte wensen van Aviateur, werd besloten om de OEE-applicatie van Visual Link Software in te zetten. OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness. Het verschaft inzicht in de effectiviteit van een machine of productielijn met de bedoeling deze, op basis van de uitkomsten, te verbeteren.

In de Aviateur fabriek worden op de productielijn de koekjes uit deeg gevormd, in een oven gebakken en met een koeltoren gekoeld. Op de inpakafdeling worden de koekjes vervolgens voor de diverse eindklanten verpakt. De communicatie tussen deze afdelingen vond voorheen vooral tussen mensen plaats en was daarom subjectief. Bovendien bleek dat in geval van processtoringen of productfouten niet altijd informatieoverdracht plaatsvond. Om beter inzicht te krijgen in het productieproces wilde Aviateur een OEE-systeem laten implementeren.

In de Aviateur fabriek worden op de productielijn de koekjes uit deeg gevormd, in een oven gebakken en met een koeltoren gekoeld. Op de inpakafdeling worden de koekjes vervolgens voor de diverse eindklanten verpakt. De communicatie tussen deze afdelingen vond voorheen vooral tussen mensen plaats en was daarom subjectief. Bovendien bleek dat in geval van processtoringen of productfouten niet altijd informatieoverdracht plaatsvond. Om beter inzicht te krijgen in het productieproces wilde Aviateur een OEE-systeem laten implementeren.

"De implementatie van OEE heeft geleid tot een hogere output, minder verliezen en een hogere efficiency."

Onze Visual Link software engineers hebben een OEE-applicatie ontwikkeld waarmee enerzijds de inpakafdeling aan de productieafdeling kan laten weten dat er iets is misgegaan. Anderzijds stelt deze OEE-tool de productieafdeling in staat om de inpakafdeling vooraf te waarschuwen voor storingen of verliezen die het werk van de inpakoperators beïnvloeden. Alle communicatie gebeurt met het nieuwe systeem digitaal, zodat feiten op een objectievere manier kunnen worden waargenomen.

Omdat het OEE-systeem moet communiceren met het Productie Management Systeem van Aviateur, was het niet mogelijk om een standaard OEE-systeem te installeren en te gebruiken. In de pre-engineeringsfase zetten we daarom één productielijn als pilot in. Op deze lijn hebben we eerst alle signalen gedefinieerd zodat producten konden worden geteld, stilstanden gedetecteerd, enzovoort. Daarnaast is een koppeling gemaakt met het bestaande PMS-systeem om de gegevens – denk aan order- en productinformatie – op de juiste manier te kunnen overdragen op de OEE-tool. Geleidelijk aan wordt het OEE-systeem nu robuuster en betrouwbaarder.

De productiemanager van de Aviateurvestigingen is erg tevreden over de pilot. Het plan bestaat om het OEE-systeem uit te rollen over andere lijnen in de fabriek en op andere productielocaties van Aviateur. Resultaat tot nu toe: de implementatie van onze OEE-applicatie heeft geleidt tot een hogere output, minder verliezen en hogere efficiency voor Aviateur.

Over Aviateur

Aviateur Banketbakkerijen produceert met zes bakkerijen door heel Nederland meer dan honderd soorten koek en cake. Het bedrijf maakt grote producthoeveelheden voor met name de private labels van retailpartners in binnen- en buitenland. Per uur rollen er meer dan een half miljoen spritsen, kano’s, stroopwafels en gevulde koeken van de productiebanden. Klanten zijn onder meer Albert Heijn, Jumbo en Lidl.