Intro bg 5

Ben & Jerry's

Benandjerrys

Ben & Jerry’s, onderdeel van Unilever en producent van diverse bijzondere smaken ijs, had een ambitieus doel. Het neerzetten van een smart factory, waarbij nagenoeg alle productieprocessen volledig geautomatiseerd zijn. Eén van de stappen richting deze smart factory betrof de invoering van een nieuw digitaal informatiesysteem.

Benjerry2

Ben & Jerry's

De fabriek zoals die was, had allemaal losse productielijnen zonder onderlinge connectie. De operator ontving orders via formulieren en moest veel informatie handmatig verwerken. Met dit systeem wilde Ben & Jerry’s op vier punten verbeteringen aanbrengen. Het moest de productielijnen onderling met elkaar verbinden, de administratieve taken door software laten overnemen, fouten op de verpakking minimaliseren en de operators dusdanig ontlasten, dat zij zich meer met de productie bezig konden houden. Ben & Jerry’s koos voor het Manufacturing Execution System van Visual Link Software (VLS|MES) om dit te bewerkstelligen.

"In totaal werden er 15.000 meetpunten (sensoren) over meer dan 1.000 machines ingevoerd."

Productielijnen met elkaar verbinden

Er is gestart met de digitalisering van de productielijnen. Dit is gedaan door de invoering van extra sensoren, koppelingen met machinebesturingen en meetapparatuur en de opslag van al deze gegevens in een centrale database. Hiervoor werden er in totaal 15.000 meetpunten (sensoren) over meer dan 100 machines ingevoerd. Dit levert heel veel dataverkeer op, onder te verdelen in twee hoofdstromen. Datastroom 1 betreft gegevens vanuit de kantooromgeving richting productievloer. Denk hierbij aan productie-informatie vanuit orders of gegevens voor de lotcodeprinter die de houdbaarheidsdatum onder de potjes automatisch instelt. Datastroom 2 betreft gegevens die het systeem vanuit de productievloer ophaalt. Dit zijn bijvoorbeeld geproduceerde aantallen, gemiddelde gewichten van de check-weegpunten, het aantal afgekeurde producten, machine-activiteit en orderstatus.

Deze digitaliseringsslag en het centraliseren van alle data in één krachtige database zorgt er onder andere voor dat het plannen van productieruns veel minder tijd kost en dat lijnen efficiënter ingezet kunnen worden. Operators kunnen hierdoor veel meer tijd besteden om proces beter te begeleiden en optimale producten te maken

Administratieve taken door software overnemen, o.a. ter ontlasting van de operators

In het verleden ontving de operator de productieorder in de vorm van een formulier. Alle gegevens moest hij dan handmatig overzetten in het productiesysteem, wat naast tijdrovend ook foutgevoelig was. Aangezien de vraag naar diversiteit en hogere eisen aan producten steeg en er dus steeds meer verschillende soorten productieruns gedraaid moesten worden, was het niet meer houdbaar om dit handmatig te doen. De operator was steeds meer tijd kwijt aan het invoeren van gegevens. Digitalisering zorgt er voor dat order-informatie direct vanuit de kantoor-omgeving in het productiesysteem ingevoerd wordt. Hierdoor hoeft de operator nagenoeg geen administratieve handelingen meer te verrichten en kan deze zich richten op het productieproces zelf.

Fouten op de verpakking minimaliseren

Met meer dan veertig soorten ijs en export naar landen over de gehele wereld, is het belangrijk dat het juiste product in de juiste verpakking met de juiste taal komt. Naast het feit dat de consument mag verwachten dat de tekst op de verpakking in zijn eigen taal staat, is het ook een wettelijke verplichting. Ben en Jerry’s wilde zekerheid creëren dat de inhoud, de verpakking en de ingevoerde order met elkaar matchen. VLS|MES heeft samen met een vooraanstaande leverancier van Vision-apparatuur een oplossing hiervoor ontwikkeld. Gedurende het productieproces leest de Vision-camera de productiecode van iedere verpakking. Deze gegevens worden in de database van VLS|MES ingegeven en het systeem controleert of de code klopt. Zo niet, dan wordt het product met de foute code uit de productielijn verwijderd en vindt analyse plaats waar het in het proces niet goed is gegaan, zodat bijgestuurd kan worden.

Resultaat

Inmiddels is Ben & Jerry’s te Hellendoorn een van de meest geautomatiseerde ijsfabrieken van de multinational. Voor de hele fabriek zijn alle productieprocessen en -stappen inzichtelijk gemaakt in één betrouwbaar en gebruiksvriendelijk digitaal systeem. Met VLS|MES kan Ben & Jerry’s op langere termijn de grote pijnpunten blootleggen en het productieproces stap voor stap verder optimaliseren.

Over Ben & Jerry’s

Ben & Jerry’s is van oorsprong een Amerikaans merk van consumptie-ijs en gevestigd in Vermont, VS. Het bedrijf bestaat sinds 1978 en hun ijs is sinds 1996 ook in Nederland te verkrijgen. In 2000 werd het bedrijf verkocht aan Unilever. 0Voor Europa wordt het ijs geproduceerd in een fabriek van Unilever in Hellendoorn.